Política de Privacitat de la web de la Societat L'Aliança de Cubelles

La Societat L'Aliança ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGDP), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Qui Som?

 

Informació de contacte

• Nom: Societat L'Aliança de Cubelles

• NIF: G58355967

• Ubicació: Plaça de la Font, 11

• E-Mail: alianca@aliancacubelles.com

 

Quines dades recollim i amb quina finalitat?

 

En el web trobareu diferents apartats on podeu introduir les vostres dades, aquests formularis són

 

1. Formulari de contacte

 

En aquests formularis hi recollim les dades que vosaltres ens proporcioneu, amb l’única finalitat de posar-nos en contacte amb vosaltres i poder enviar informació relativa a les activitats de Robert Monzonis, així com desenvolupar accions i campanyes i informar sobre les mateixes.

 

Quina es la legitimació pel tractament de les dades?

 

• La base legal pel tractament de les dades és el consentiment de l’usuari prestat mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.

• En els formularis del lloc Web serà necessari que l’usuari complimenti els camps marcats com “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerides, podria implicar una incompleta atenció de la sol·licitud requerida.

• L’usuari haurà comunicar a la Societat L'Aliança les seves dades personals actuals a fi de que la informació continguda en el seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

• Les dades que ens proporcioneu són emmagatzemades en el servidor web, en cap cas es compartiran amb tercers, únicament sota obligació legal.

 

Quant de temps emmagatzemem les seves dades?

 

• Les dades que ens proporcioneu són emmagatzemades fins l'1 de gener de 2020, tanmateix, sempre podeu demanar, accedir, modificar-les i/o eliminar-les.

 

Com protegim les seves dades?

 

• Per a garantir que les dades que els usuaris en proporcionen són enviades de manera segura, el servidor web inclou un certificat SSL (HTTPS), que permet que les dades viatgin a través de la xarxa de manera segura i xifrada.

 

Quins drets tens sobre les seves dades?

 

• Si ens has proporcionat les teves dades, pots sol·licitar un fitxer d'exportació amb aquestes. També pots sol·licitar que esborrem qualsevol dada sobre tu. Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, d'oposició o cancel·lació, enviant un e-mail a alianca@aliancacubelles.com , per correu ordinari o en persona a la plaça de la Font, 11 de Cubelles, 08880 (Barcelona).

 

Última modificació: novembre de 2018

 

Avís Legal

 

 

 

La Societat L'Aliança com a titular i responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar tota la informació dels nostres usuaris amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

la Societat L'Aliança ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGDP), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Condicions d’ús de la pàgina web Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el disposat en aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella. Aquesta pàgina web i tots els seus continguts –inclosos els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material– són propietat de la Societat L'Aliança, si no s’indica el contrari. Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquesta pàgina web resta subjecta a les condicions següents: • L’accés i l’ús de la pàgina web són lliures i gratuïts. Tanmateix, la Societat L'Aliança es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes. • La totalitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquesta pàgina web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a la Societat L'Aliança mitjançant els formularis d’aquesta pàgina web. L’usuari o usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a la Societat L'Aliança o a tercers. • L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte als altres usuaris i usuàries. • Resta prohibit qualsevol ús comercial de la pàgina web. • L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquesta pàgina web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de la Societat L'Aliança, d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació. • L’usuari o usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquesta pàgina web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de la Societat L'Aliança, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària de la pàgina web. • Resta prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina i els seus continguts. • la Societat L'Aliança no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la pàgina web o per la impossibilitat d’accedir-hi. • En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar no serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària. Condicions de registre d’usuari • Amb caràcter general, per l’accés als continguts de la pàgina web no és necessari el registre d’usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada a l’acceptació de la clàusula de tractament de dades. • Les dades introduïdes per l’usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari. • L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús. • El titular de la pàgina web es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions. Exclusió de responsabilitat la Societat L'Aliança no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquesta pàgina web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquesta pàgina web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir. la Societat L'Aliança no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i pàgines externes. la Societat L'Aliança no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la pàgina web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis. la Societat L'Aliança no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari o usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi. Comentaris Les persones usuàries de la pàgina web podran realitzar comentaris a les notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials Facebook i Twitter. Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda a la pàgina web són únicament i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat de la Societat L'Aliança . la Societat L'Aliança no subscriu els continguts o les opinions dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web, i per tant, la Societat L'Aliança queda exclosa, expressament, de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris. Continguts Les persones usuàries de la pàgina web podran enviar continguts. L’usuari o usuària entén que amb independència de què aquests continguts siguin publicats, la Societat L'Aliança no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts. L’usuari o usuària que hagi enviat continguts a la pàgina web seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor de la Societat L'Aliança . En el moment de carregar o publicar continguts a la pàgina web, l’usuari o usuària està atorgant a favor de la Societat L'Aliança una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats a la pàgina web. L’usuari o usuària reconeix i accepta ser l’únic responsable del seu contingut i de les conseqüències de la seva publicació. la Societat L'Aliança no subscriu cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant, la Societat L'Aliança queda exclosa, expressament, de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut. L’usuari o usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per la pàgina web) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos necessaris per a permetre a la Societat L'Aliança utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal. L’usuari o usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material la possessió del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa de la Societat L'Aliança . L’usuari o usuària s’obliga a què el contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de l’usuari o usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a la Societat L'Aliança la llicència indicada en aquest apartat. Quan la Societat L'Aliança tingui coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserva el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits de contingut estipulats i podrà eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament. Jurisdicció competent En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de la present política, els Jutjats i Tribunals que coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

 

 

Política de Cookies

 

Mitjançant l’accés i ús del Web, l’usuari accepta que la web de la Societat L'Aliança pot utilitzar cookies pròpies i de tercers, de sessió i permanents, amb la finalitat de permetre la navegació a través del Web en base a característiques predefinides, el seguiment i anàlisis del seu comportament i la gestió d’espais publicitaris.

 

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari d’Internet durant la seva visita a un determinat web amb la finalitat de reconèixer-ho com a usuari recurrent i personalitzar el seu ús i facilitar una navegació més ràpida.

 

L’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no.

 

Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre, per la qual cosa l’usuari haurà d’adreçar-se a les instruccions facilitades pel navegador d’Internet, com aquests que es detallen a continuació:

 

Configuració de cookies d’Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Configuració de cookies de Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Configuració de cookies de Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Configuració de cookies de Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador.

 

En cas que l’usuari desitgi rebutjar la utilització de cookies, pot tenir limitat l’ús d’algunes prestacions del Web. Si continua navegant pel Web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús per part del Web.

 

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, l’usuari pot enviar la seva petició mitjançant un correu electrònic a alianca@aliancacubelles.cat