Les obres

La Societat l'Aliança ha rebut una subvenció de 100.000€ de la Diputació de Barcelona, que ha destinat íntegrament a sufragar el cost de les obres de rehabilitació de l'Edifici de l'Aliança, juntament amb un crèdit de 300.000€ que l'hi ha concedit l'entitat financera ètica i solidària Coop57, i que ha fet possible el pagament de les obres de rehabilitació.