La Societat Recreativa l’Aliança es troba situada a:
Pl. de la Font, 13 de Cubelles
Correu Electronic: alianca@aliancacubelles.com